Sagoeken

Sagoeken är ett logopediskt material för språklig träning hos skolbarn.  Materialet används tillsammans med en pedagog eller logoped, enskilt med barnet eller i barngrupp. Heldagsutbildningar hålls för specialpedagoger, för att få behörighet att använda materialet. Utbildningen omfattar bland annat språkutveckling, språkliga svårigheter och flerspråkighet, samt en grundlig genomgång av Sagoekens metod och material.

 

Sagoeken är utvecklat med klinisk förankring och bygger på en berättelse i kapitelform. Varje kapitel omfattar ett tema, baserat på funderingar som är vanliga för respektive åldersgrupp. Syftet med detta är att väcka barnens intresse och engagemang samt att ge språkliga verktyg för att diskutera sådant som många barn funderar på. Till varje kapitel övas nya ord, begrepp och språkliga konstruktioner systematiskt in, med ordlistor och språkliga uppgifter som är kopplade till respektive tema. Barnet bjuds samtidigt in att öva sin förmåga till reflektion och samtal med diskussionsfrågor.

 

För information om kommande utbildning, tryck här.

 

Sagt om Sagoeken:

”Sagoeken är en tunn bok med ett tjockt innehåll! Det ger möjlighet att bygga språket från grunden. Det öppnar upp för olika språkliga perspektiv. Det ger även utrymme att arbeta med de moraliska aspekterna ur barns perspektiv; att lära sig förstå andra och föreställa sig andras sätt att tänka m.m. Kort sagt: Nu har jag tillgång till ett stort och omfattande material i min undervisning.”

/Robab, specialpedagog i lågstadiet

 

”Flera av förmågorna i svenska tränas i de olika övningarna, t.ex. argumentera och reflektera utifrån angelägna ämnen.” 

/Gunilla, speciallärare

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/79/205479/skollogopederna.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399