Välkommen till Skollogopederna

Vi som arbetar här har mångårig erfarenhet och bred kompetens kring svårigheter inom språk, tal, läsning och skrivning samt inom matematik. Vårt mål är att utveckla och driva projekt för att kunna identifiera samt förebygga dessa svårigheter hos barn i alla åldrar.

För information om våra kommande utbildningar, tryck här.

19